SÅ KA' DU LÆRE DET!

SFO

 • ikon
  Helle Marianne Hesel den 31-08-2015
  Kære forældre

  Der har været nogle henvendelser vedr. bustransport fra Værum, som jeg har drøftet med Midttrafik.
  Beslutning om ændring af skoledistrikt til at omfatte Værum har medført et større område at dække og koordinere i forhold til transport til skole. Der er derfor indsat en ekstra rute for skolebørn om morgenen...7.14 i Ølst, 7.17 i Askildrup, 7.20 i Sdr. Borup og 7.50 i Værum, så alle kan være ved Dammen kl. 7.50, hvor der så skiftes til anden bus for de ældste elever til Tirsdalens skole. På denne måde passer bustid og mødetid i forhold til Søndermarksskolen.
  Der er dermed ingen børn, der har transporttid i en time eller mere, som hidtil har været grænsen for det acceptable for elevtransport udenfor byzonen.
  Er der yderligere spørgsmål må man gerne rette henvendelse til Midttrafik.
 • ikon
  Charlotte Worm-Leonhard den 21-08-2015
  Kære forældre
   
  Skolebestyrelsen vil gerne byde velkommen til et helt nyt skoleår. Vi håber, at jeres børn har haft nogle gode første skoledage, hvor de både har mødt nye og gamle klassekammerater.
  Inden alt for længe kommer de første forældremøder, og så får I, i forældregruppen, også mulighed for at hilse på hinanden. 
  Da det hele er nyt for os allesammen, vil vi også benytte lejligheden til at knytte et par ord på det forgangne skoleår, og de arbejdsopgaver skolebestyrelsen har, og fortsat vil beskæftige sig med i det kommende år.
   
  Sidste skoleår bød på mange ændringer for skolerne i Randers. Vi var igennem en lang og voldsom debat omkring strukturændringerne i de randrusianske folkeskoler.
   
  Skolebestyrelsen gav i den forbindelse tydeligt sin mening til kende i det høringssvar, vi afgav til forvaltningen.
   
  Da byrådet tog den endelige beslutning om den ændrede struktur, kom skolebestyrelsen i arbejdstøjet. Der blev arbejdet hårdt, så skolen kunne få den bedst mulige start i dette skoleår.
   
  Skolebestyrelsen var igennem en svær proces, hvor der blev besluttet principper vedr. klassedannelse. Specielt drøftelserne vedrørende 5. klasserne tog lang tid, da de står i en særskilt situation. 
  Det er vores håb, at I tager godt imod jeres nye klasser, klassekammerater og lærere. Lærerne har lagt mange kræfter og ressourcer i arbejdet med klasserne, så de kunne blive så gode som muligt.
   
  Skolen står også midt i en ombygningsproces, hvor store dele af skolen bliver renoveret. Ombygningen foregår i flere etaper. Bestyrelsen har fulgt ombygningsprocessen tæt, og gør det også fremadrettet.
   
  En af vores store bekymringer har været toiletforholdene på skolen. De trænger til en gennemgribende renovering, og har gjort det i en årrække. Byens politikkere har lovet os, på både skrift og i tale, at skolens toiletter bliver renoveret. I ombygningensprocessen bliver toiletterne renoveret løbende i forskellige etaper. Derfor vil I desværre stadig støde på gamle toiletter til skolestart. På det første bestyrelsesmøde i dette skoleår har vi godkendt en fremrykning af renoveringen af toiletterne i indskolingen, så de bliver helt nyrenoverede i løbet af de kommende 4-6 måneder. Der vil samtidig blive rengjort på toiletterne to gange om dagen indtil toiletterne fremstår helt nye.
   
  Bestyrelsen har samtidig prioriteret og interesseret sig for de trafikale forhold, så vi kan få lavet en sikker skolevej for vores børn. I øjeblikket står vi ikke med en løsning, som vi mener sikrer børnene på bedst mulig vis. Det drejer sig specielt om vejforløbet i Smedegade,  brandvejen bag skolen og manglen på p-pladser. Skolebestyrelsen er i dialog med politikkerne, så vi kan få ændret den beslutning kommunen har truffet vedr. de trafikale forhold. Hvis I har oplevelser eller  kommentarer, der belyser de trafikale forhold, så må I meget gerne sende de informationer til skolebestyrelsen, så vi kan få belyst udfordringerne. Udover at arbejde på andre løsningsforslag, vil vi også invitere politikere ud, så de ved selvsyn kan se, hvorledes det ser ud om morgenen. Så endnu en gang vil vi opfordre til, at sende input eller oplevelse til skolebestyrelsen, så hjælper I os med vores arbejde, så vi kan arbejde videre med at forbedre de trafikale forhold.
   
  Nu er ferien er slut, og vi står  med en ny skole med nye kammerater, forældre og personale på skolen. Vi vil gøre rigtig meget for, at alle føler sig velkomne. Vi håber, at alle vil træde positivt ind i det nye år, og støtte op om den skole I møder, så børnene også føler at skolen, de skal opholde sig på mange timer om dagen, er en god skole. Det er ikke murstene, der skaber vores skole, men de voksne og børn, der kommer der.
   
  Rigtig godt skoleår
  Skolebestyrelsen
   
  PS. Der bliver afholdt valg til skolebestyrelsen i august måned. Hvis I ønsker at stille op, er der opstillingsmøde på mandag d. 24. august kl. 19.00 i skolens personalerum. Vi håber, der er mange der vil møde frem og deltage.
   
 • ikon
  Charlotte Worm-Leonhard den 14-08-2015
  APP til forældreintra - se guiden her:

  https://www.youtube.com/watch?v=EzmVsHiW9pA
 • ikon
  Charlotte Worm-Leonhard den 14-08-2015
  Oversigt over skolen:
  (Kort: så man nemmere kan finde rundt)
 • ikon
  Charlotte Worm-Leonhard den 11-08-2015
  Følg Søndermarkskolen på facebook:  Hvis du ikke selv har  en facebookprofil, så kan du se siden via dette link:
  (Det kræver ikke man har en profil
  )